Vermijd risico’s als zelfstandige. Daar zijn verzekeringen voor!

Ondernemen is: anticiperen, creëren, je aanpassen, maar ook: mislukken, herbeginnen en slagen. Dat je als starter af te rekenen krijgt met twijfels of angst, is vanzelfsprekend. Want elke zelfstandige activiteit brengt risico’s met zich mee. Gelukkig bestaan er middelen om je tegen die risico’s in te dekken.

Wacht niet tot het ongeluk je overkomt of het onheil toeslaat; als het kwaad geschied is, kan een verzekeringsinstelling je aanvraag weigeren. De boodschap is dus: beter voorkomen dan genezen! 

Verzeker je via Acerta

Bij Acerta kan je terecht voor advies, én voor het afsluiten van de verzekeringen die voor een starter cruciaal zijn: gewaarborgd inkomen, hospitalisatieverzekering,...

Verzekering
gewaarborgd inkomen

Gewaarborgd inkomen

Stel: je wordt ziek of raakt betrokken bij een ongeval en je bent langer dan een maand arbeidsongeschikt. Als zelfstandige of vrije beroeper met een gezinslast krijg je van je ziekenfonds een dagvergoeding van 60 euro. Een alleenstaande heeft recht op 48 euro per dag, een samenwonende ontvangt 37 euro.

Met dat wettelijke vervangingsinkomen is het moeilijk rondkomen – zeker omdat je kosten blijven doorlopen zoals je huishuur, afbetalingen,..

Dankzij een verzekering tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid ontvang je een maandelijkse uitkering en terugbetaling van de premie als je niet meer kunt werken door ziekte of ongeval en daardoor je beroepsinkomen verliest. Die uitkering ontvang je boven op de wettelijke uitkering van je ziekenfonds.

Hospitalisatieverzekering

Via de sociale bijdragen bouw je als zelfstandige het recht op terugbetaling van de kosten voor gezondheidszorg op. Op die manier ben je verzekerd voor kleine en grote risico’s. Daarnaast kun je een bijkomende verzekering afsluiten die de kosten van een ziekenhuisopname bij een ziekte, ongeval of bevalling dekt.

Het gaat dan meestal om de kosten voor je verblijf, raadplegingen, geneesmiddelen en prothesen en soms, of onder bepaalde voorwaarden, ook om de terugbetalingen van specifieke tests en behandelingen en om ambulante medische verzorging. Denk je aan kinderen? Sluit dan tijdig een hospitalisatieverzekering af: vóór je zwangerschap.

Overlijdensdekking

Als je je wettelijk pensioen aanvult met een SVAPZ, POZ of IPT, kan je hierin een overlijdensdekking opnemen. Je beschermt dan je naasten indien je vroegtijdig zou overlijden. Als je er niet meer zou zijn in de loop van het contract, hebben de personen die je aanduidde als begunstigde recht op de opgebouwde reserve.

Geïnteresseerd in ons aanbod verzekeringen?

Wij geven je met plezier informatie op maat.

Contacteer ons