Naar inhoud

Home Voorbereiden Startvoorwaarden Je hebt de nodige vergunningen

Je hebt de nodige vergunningen

Specifieke vergunningen: Acerta en de EDRL

Voor sommige beroepen moet je bij de bevoegde instanties melden dat je een bepaalde activiteit zal gaan uitvoeren en/of een vergunning aanvragen. De reglementering rond specifieke vergunningen kan verschillen van gemeente tot gemeente. In het kader van de Europese Dienstenrichtlijn (EDRL) kunnen kandidaat-ondernemers vanaf 2010 terecht bij één centraal aanspreekpunt om informatie in te winnen en de noodzakelijke administratieve procedures te doorlopen voor de opstart van een nieuw bedrijf of bijkantoor. In België stap je hiervoor naar een erkend ondernemingsloket.

Iemand die een bedrijf start of uitbreidt, hoeft niet meer langs verscheidene instanties op verschillende niveaus (nationaal, regionaal en lokaal) te gaan. Hij of zij heeft nu de mogelijkheid (géén verplichting) om zich door de één-loketten te laten informeren en daar alle vergunningen aan te vragen. De bevoegde instanties blijven weliswaar inhoudelijk verantwoordelijk en nemen de uiteindelijke beslissing of de vergunning al dan niet wordt toegekend.

Je kan dus voor alle vergunningen terecht bij Acerta Ondernemingsloket, dé one-stop-shop voor ondernemers die een zaak opstarten of uitbreiden. Wij informeren en regelen alle starterformaliteiten en vergunningen. Ook voor latere wijzigingen, verlengingen en stopzettingen kan je bij ons terecht.

Op de Belgische site van de Europese dienstenrichtlijn vind je een overzicht van alle procedures en vereisten opgelegd aan bedrijven die activiteiten wensen uit te voeren in België of zich hier wensen te vestigen.

Acerta helpt je op weg

Bij de aanvraag van je vergunningen kan je Acerta startersconsulent je een handje helpen. Je vindt de contactgegevens van het Acerta-kantoor in je buurt via de link Contact.

Hieronder vind je een greep uit ons aanbod van aanvullende diensten.


 

Machtiging ambulante handel

Verkoop je goederen bij je klanten thuis, in een marktkraam, tijdens manifestaties, op straten of pleinen of in winkelgalerijen, in cafés en restaurants (voor bloemenverkoop)? Ben je met andere woorden een handelaar die een activiteit uitoefent buiten zijn normale vestiging of beschik je niet over een vaste uitbatingszetel, dan heb je een zogenaamde machtiging ambulante handel nodig. Die machtiging wordt ook een leurkaart genoemd. Voor een leurkaart betaal je 150 euro. Een hulpleurkaart voor een aangestelde medewerker kost 100 euro. Een hulpleurkaart met beperkte duur voor een aangestelde medewerker kost 50 euro.

De vergunning voor het uitoefenen van ambulante handel wordt afgeleverd door het ondernemingsloket. De aanvraag moet gebeuren vóór de aanvang van de activiteiten. Hieronder vind je het formulier om de kaart aan te vragen. Je kan het invullen en mailen naar starters@acerta.be, of je kan naar het Acerta-kantoor in je buurt komen om het formulier samen met een Acerta startersconsulent in te vullen.


 

Een uitzondering: homeparty's

Verkoop je je producten tijdens homeparty’s? Dan heb je geen leurkaart nodig. Je moet je wel inschrijven in de KBO en je moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Je Acerta startersconsulent brengt dat voor jou in orde.

Onder bepaalde voorwaarden ben je als homepartyverkoper ook niet verplicht je basiskennis bedrijfsbeheer aan te tonen. Aanvraag en voorwaarden vind je in het onderstaande document.


 

Machtiging kermisattracties

Ga je een kermisattractie uitbaten, dan heb je daarvoor een machtiging nodig. Per attractie moet slechts één persoon over een machtiging beschikken. Alle attracties die je uitbaat, staan vermeld op je machtiging. Voor attracties van de types A en B is een risico-analyse verplicht voor je de aanvraag kan indienen.

De vergunning wordt afgeleverd door het ondernemingsloket. Vraag ze dus vóór de aanvang van de activiteiten aan via Acerta. Voor een machtiging kermisattracties betaal je als uitbater 150 euro. Een hulpkaart voor een aangestelde medewerker kost 100 euro. Een hulpkaart met beperkte duur voor een aangestelde medewerker kost 50 euro.

Hieronder vind je het formulier om de kaart aan te vragen. Je kan het invullen en mailen naar starters@acerta.be, of je kan naar het Acerta-kantoor in je buurt komen om het formulier samen met een Acerta startersconsulent in te vullen.


 

Vergunning beenhouwer-spekslager

Vóór de aanvang van hun activiteit, zijn de uitbaters van een beenhouwerij of spekslagerij en/of de vakverantwoordelijken van een beenhouwerij of spekslagerij, verplicht om een vergunning van beenhouwer-spekslager aan te vragen. De vergunning is vereist voor het verkopen, het te koop stellen, het voor verkoop bewaren en het met het oog op verkoop uitsnijden van vers, bereid of verduurzaamd slachtvlees. De vergunning is echter niet vereist voor het verkopen van voorverpakt vers of diepgevroren vlees, noch voor het verhandelen van vlees van wild, gevogelte en lagomorfen (konijn en haas).

De vergunning blijft geldig zolang alle voorwaarden vervuld blijven, maar moet hernieuwd worden wanneer er een andere (of bijkomende) vakverantwoordelijke aangesteld wordt, of wanneer het adres van de uitbating of de juridische vorm wijzigt (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar vennootschap, of van BVBA naar NV).

Om het beroep van beenhouwer-spekslager uit te oefenen heb je dus die vergunning nodig. Pas als je die vergunning hebt ontvangen kan je Acerta startersconsulent je onderneming inschrijven in de KBO. Breng de vergunning dus zo snel mogelijk in orde.

Om je vergunning aan te vragen heb je volgende documenten nodig:

► Een bewijs van beroepsbekwaamheid van de vakverantwoordelijke:

  • een diploma afgeleverd door een beroepsschool voor het beroep van beenhouwer-spekslager OF
  • een getuigschrift van leertijd of diploma van opleiding tot ondernemingshoofd voor het beroep van beenhouwer-spekslager OF
  • een attest van de RSZ of van het Sociaal Verzekeringsfonds waaruit blijkt dat je minstens 3 jaar voltijds/in hoofdberoep of 4 jaar deeltijds/in bijberoep praktijkervaring hebt als loontrekkende of zelfstandige beenhouwer.

► Indien het gaat om een vennootschap: een kopie van de statuten

Je Acerta startersconsulent kan de aanvraag voor jou indienen. Acerta vult het aanvraagformulier in, vraagt je de vereiste documenten op en dient vervolgens het volledige dossier in bij de Dienst Economische Vergunningen van de FOD Economie. Je betaalt hiervoor 72,60 euro administratiekosten.

Neem voor meer informatie contact op met het Acerta ondernemingsloket via de link Contact.


 

Toelating Federaal Voedselagentschap (FAVV)

Werk je met voeding, dan moet je een aanvraag indienen bij het Federaal Voedselagentschap (FAVV). Het kan gaan om de invoer of productie van ingrediënten, om de productie van afgewerkte voedingsmiddelen, maar ook om verpakking, vervoer, verkoop of distributie van voedingsmiddelen of producten die in de voedselketen kunnen terechtkomen.

Je Acerta startersconsulent kan nagaan welke meldingen en vergunningen voor jou verplicht zijn. Je betaalt hiervoor 72,60 euro administratiekosten. Wil je gebruik maken van deze dienst, vul dan het onderstaande aanvraagformulier in en mail het naar starters@acerta.be.

Wat Acerta voor je kan doen!

Mis je start niet!

Volg je persoonlijk stappenplan

Contacteer een Acerta kantoor in je buurt

Voorbereiden
Idee
Startvoorwaarden
Sociaal statuut
Ondernemingsvorm
Steun
Ondernemingsplan
Starten
Wat je zeker moet doen
Wat je bijkomend kan doen
Specifieke situaties
Groeien
Van bijberoep naar hoofdberoep
Nieuwe ondernemingsvorm kiezen
Personeel aanwerven
Bezoldiging opnemen
Blijven leren
Infobank
Documenten
Publicaties
Nieuws
FAQ
Infosessies
Links
Partners
Toolbox
Start je onderneming
Persoonlijk stappenplan
Berekeningen
Premiescoop
Web Specials
Contact
Registreer een klacht
Maak een afspraak