Naar inhoud

Home Informatie FAQ Wat is een ondernemingsnummer, en hoe kan ik er een aanvragen?

FAQ

Wat is een ondernemingsnummer, en hoe kan ik er een aanvragen?

Je ondernemingsnummer is een uniek identificatienummer voor jouw onderneming. Je kan het vergelijken met het rijksregisternummer dat elke burger van ons land heeft. Je moet je ondernemingsnummer, bestaande uit een 0 of een 1, gevolgd door negen cijfers, vermelden op alle documenten van je zaak. Je krijgt je ondernemingsnummer toegekend bij je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Richt je een eenmanszaak op, dan zorgt je Acerta Startersconsulent voor die inschrijving. Richt je een vennootschap op, dan wordt je ondernemingsnummer en je inschrijving in de KBO geregeld door de griffie van de rechtbank van koophandel, waar je je oprichtingsakte hebt neergelegd. Achteraf moet je altijd nog even langs het ondernemingsloket om de gegevens van je vennootschap in de KBO te laten vervolledigen. Je leest er meer over in het deel Starten > Wat je zeker moet doen > Voor vennootschappen: Je vennootschap oprichten.

Ben je BTW-plichtig, dan moet je je ondernemingsnummer ook laten activeren als BTW-nummer. Je kan die activering zelf in orde brengen via het BTW-controlekantoor in je buurt. Je kan ook een beroep doen op je Acerta startersconsulent, die je BTW-nummer tegelijk met je inschrijving in de KBO kan activeren.

Uitzonderingen

Volgende ondernemingen worden niet (door het ondernemingsloket) in de KBO geregistreerd:

  • Werkgevers met huispersoneel
  • Beroepsverenigingen
  • Verenigingen van mede-eigenaars
  • Representatieve werknemersorganisaties
  • Btw-eenheden
  • Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid
  • Alle vzw’s
  • De inrichtende machten van het gesubsidieerde onderwijs
  • Ondernemingen naar buitenlands recht die geen activiteit uitoefenen in België maar wel moeten inschrijven door een andere Belgische wetgeving

Toch kan het zijn dat iemand uit bovenstaande lijst een ondernemingsnummer nodig heeft. De registratie gebeurt dan door een andere instantie. 

Mis je start niet!

Volg je persoonlijk stappenplan

Voorbereiden
Idee
Startvoorwaarden
Sociaal statuut
Ondernemingsvorm
Steun
Ondernemingsplan
Starten
Wat je zeker moet doen
Wat je bijkomend kan doen
Specifieke situaties
Groeien
Van bijberoep naar hoofdberoep
Nieuwe ondernemingsvorm kiezen
Personeel aanwerven
Bezoldiging opnemen
Blijven leren
Informatie
Startersgidsen
Documenten
Publicaties
Tarieven
Nieuws
FAQ
Partners
Tools
Start je onderneming
Persoonlijk stappenplan
Berekeningen
Premiescoop
Web Specials
Contact
Suggesties
Maak een afspraak